News

Yu Araki Group Exhibition “50seconds”

November17 – 20,2022
pm 13:00 – 18:00
Venue:soda(39-15 Mibu-Matsubaracho Nakagyo-ku,Kyoto)

artist: Mariko Aoki/Futo Akiyoshi/Yu Araki/Zon Ito/Junya Kataoka + Rie Iwatake/KAYA(Debo Eilers and Kerstin Brätsch)/COBRA/Aron Gent/Hiroshi Tachibana/Navid Nuur/Mayumi Hosokura/Yuri Manabe/Ryoko Aoki/Shinsuke Aso/Takuya Ikezaki/Satoru Eguchi/Hiroko Komatsu/Asami Shoji/Kazuhito Tanaka/Hanayo + Reiji Saito/Yasuto Masumoto/Shimon Minamikawa/Nobutaka Aozaki/Ei Arakawa/Ittah Yoda/Shizuka Okada/Osamu Kanemura/Takayuki Kubota/Junya Saito/Kohei Takahashi/Takuro Tamayama/Sora Hokimoto/Satomi Matsuzaki/Hiroaki Morita

Organized by soda
Curater by Kazuhito Tanaka