News

Lyota Yagi : Group Exhibition “Not In This Image”

September 11 – November 22, 2020
Venue: Kuandu Museum of Fine Arts
Artists:Lyota Yagi, Akihiko Taniguchi, Mari Matsubara, Hsu Chun Yi, Randy Yang, Hsieh Yu Cheng
Curators:Jin Qiuyu, Hsu Chun Yi

The exhibition NOT IN THIS IMAGE is curated jointly by Hsu Chun Yi (from Taiwan) and Jin Qiuyu (from Japan).