Kazuhiko Hachiya, Lyota Yagi, Chim↑Pom, Sachiko Kazama, Ryohei Usui, Yoko Asakai, Yukihiro Taguchi, Osamu Matsuda

Moving 〜The first and final group exhibition in Mujin-to Production〜

2010 1.20 - 2010 2.20